English

哲学社会学院纪委委员名单

2016-10-17  点击:[]

纪委书记:朱丽雅

纪委委员:(以姓氏笔画为序)

      王福生

      曲红梅

      吴海琳

      张彦彦

      林兵

      徐晓海

壹定发娱乐 保留网站所有权
地质:吉林市长春市前进大街2699号壹定发娱乐 邮编:130012